Vážení pacienti, 


                 vítáme Vás na nově vytvořených webových stránkách                                     naší   ordinace. Od dubna  2021 provozujeme  v těchto                       prostorách  chirurgickou ambulanci.  Snažíme   se                                 tím  navázat   na  dlouholetou tradici ambulantní  chirurgie                 v Libochovicích.                

                Naše ordinace poskytuje  široké spektrum  diagnostiky a léčby                      akutních i chronických stavů včetně  provádění menších                     chirurgických a   ortopedických zákroků v  lokální                                 anestezii.   Větší  operační zákroky  vyžadující hospitalizaci                 a celkovou nebo   spinální  anestezii jsou   prováděny na                     chirurgickém oddělení KZ  a.s.,  nemocnice Litoměřice,  se                   kterým úzce spolupracujeme.  Stejně tak  spolupracujeme                   s celou  řadou dalších specialistů i s   praktickými  lékaři.                     Pacienti indikovaní k  RTG vyšetření jej  mohou absolvovat                 nejblíže v nemocnici v  Litoměřicích nebo                                               Roudnici nad Labem.
                 SMLUVNÍ  POJIŠŤOVNY:  

                     111 -    Všeobecná zdravotní pojišťovna

                 201 -  Vojenská zdravotní pojišťovna

                 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

                 207 - Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

                 211-   Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

                  213 - RBP zdravotní pojišťovna

                

Fotografie ordinace a sálku
Fotografie ordinace a sálku
Vytvořte si webové stránky zdarma!