CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH

                 ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

                                       platný od 1.3.2023:

  Aplikace injekce MD GUNA  - 400 Kč za 1 injekci / aplikaci /

  Aplikace preparátu CHONDROGRID - 2500 Kč za injekci, je třeba celkem 3 aplikací 1,, 15. a 45. den.

                                                                - případně možná i jedna aplikace a další po domluvě s pacientem

                                                                  i po delší pauze....

  Obstřik s použitím kortikoidu / depomedrol / - 50 Kč

  Neakutní ošetření nepojištěného pacienta na jeho žádost - 1000 Kč

  Kopie lékařské zprávy - 50 kč

  Úrazová pojistka-  300 - 500 Kč dle časové náročnosti

  Trvalé následky po úrazu - 400-800 Kč dle časové náročnosti

  Bolestné, ev. ztížení společenského uplatnění - 500 kč

Vytvořte si webové stránky zdarma!